top of page

Art of Community

Community Building methods for artists and other people working in the creative field

Art of community / gruppfacilitering

 

Att arbeta med grupper kan vara både spännande och frustrerande. Ibland flyter allt på och fungerar men ibland kan gruppen också fastna och svårigheter dyka upp. The Art of Community tittar på konsten att arbeta med gruppdynamiker och på färdigheterna som behövs för detta. Hur skapar vi ett tryggt space där människor vågar ta risker? Hur hanterar vi konflikter på ett kontruktivt sätt? Hur kan vi göra varje gruppträff både rolig och minnesvärd? The Art of Community är en praktisk och intensiv kurs i kreativ community building för artister, kultur- och socialarbetare samt andra kreatörer. Kort sagt kommer du att lära dig att facilitera grupper. Facilitering är centralt för the Art of Community och skiljer sig från undervisning eftersom man lägger stark betoning på gruppens egen  visdom, arbetar med delaktiga metoder och jämlikhet samt uppmuntrar olika synsätt. När vi lär oss att facilitera fokuserar vi på följande fem områden:

Färdigheter   

 

Verktyg

          

Kvaliteter

      

Upplägg    

     

Kunskap        

Skapa stillhet, ickevåldskommunikation, hålla i övningar, konflikthantering, arbeta i grupp, ge feedback m.m.u.

Inledning, avslutning, energihöjare, olika dialogformat, samarbetsövningar m.m.

 

Utveckla personliga kvaliteter såsom villighet att hjälpa och lära, öva på att acceptera osäkerhet och avvakta med att döma människor

Skapa en dynamisk och delaktig upplevelse, visa på olika lärosätt (fysiskt, mentalt och visuellt), dramaturgi

Olika community building-metoder, Alternatives to Violence Project, mångfaldsfrågor

 

Bakgrund

Metodiken är baserad på det framgångsrika och praktikbaserade community building-programmet Alternatives to Violence Project (AVP). Nyckelelement i detta program är upplevelsebaserat lärande, samarbete och glädje; där allvarliga delar varvas med lekfulla aktiviteter och därmed resulterar i en dynamisk upplevelse. Detta program är nu anpassat för det kreativa fältet.

 

AVP erbjuder en mycket grundlig och praktik baserad strategi för att bygga grupper. Det fungerar runt fem pelare:

 

  1. Affirmation / Bekräftelse

  2. Communication / Kommunikation

  3. Co-operation / Samarbete

  4. Community building / Samhällsbyggande

  5. Conflict transformation / Konfliktomvandling

 

 

Varför

Artister, kulturarbetare och andra kreatörer arbetar ofta med communities utan att använda deras fulla potential. Detta community kan både vara en grupp de träffar varje vecka eller som är med i ett konstprojekt. Konsten och färdigheten som krävs för att facilitera en grupp är något som kan hjälpa artister att skapa en trygg och inspirerande miljö för grupper, stärka människor samt stimulera kreativitet i en process.

 

Vi tror på mångfaldens kreativa kraft. Att sammanföra olika grupper, såsom unga och gamla eller olika kulturer, är ingen enkel uppgift. Att överbrygga skillnader är en av de utmaningar vårt samhälle idag ständigt möter. AVP-metodologin har visat sig vara ett mycket bra verktyg för att överbrygga just mångfald. I the Art of Community vill vi dela med oss av denna metodologi med en blandad grupp kreatörer som alla är kopplade till olika communities. Genom the Art of Community vill vi stimulera samarbete över grupper och konstområden och på så sätt göra nya, pionjära projekt möjliga.

 

 

Hur

The Art of Community är ett sju dagar långt utbildningsprogram. Detta består av tre workshops à två dagar. Den sjunde dagen kommer deltagarna själva att få facilitera en kortare workshop i team, i sina egna communities. Under den första workshopen får deltagarna utforska grundläggande färdigheter och verktyg för community building. Andra workshopen fokuserar på gruppdynamik, beslutsfattande och självorganisering. Det tredje tillfället får deltagarna träna på att facilitera i team. Slutligen kommer olika deltagarteam att få hålla i en egen workshop.

Alternativt kan dessa tillfällen även organiseras som en sjudagars workshop, då gruppen får arbeta i fyra dagar, ha en ledig helg för att sedan träffas under tre dagar till.

 

 

Vem

The Art of Community vänder sig till artister, kultur- och socialarbetare samt andra kreatörer som arbetar med grupper. Vi strävar mot att få en mångfaldig grupp deltagare gällande kön, ålder, sysselsättning, kulturell bakgrund o.s.v. Det finns plats för maximalt 20 deltagare.

 

Kursen leds av Léon Beckx, Jasmine Attié och Karla Búcaro. Léon är psykolog, dansare och internationell lead trainer inom AVP. Sedan 2007 har han haft en ledande roll i den holländska organisationen Diversity Joy, vilken erbjuder utbildningsprogram inom community building och mångfald för bland annat communities, flyktincenter samt organisationer. Jasmine och Karla är båda AVP-handledare och utbildade danspedagoger vid DOCH, Dans och Cirkushögskolan. De är aktiva i dansgruppen JELNEK Dance Company, som tar dansen till skolor genom en unik blandning av interaktiva föreställningar och AVP-inspirerade workshops. Jasmine och Karla  är även handledare i projektet Unga leder Unga, där ungdomars ledarskap inom kulturprojekt står i fokus. The Art of Community arrangeras med stöd av Subtopia, ett kreativt kluster där artister, filmproducenter, cirkuskompanier, ideella föreningar och andra kreatörer förverkligar sina drömmar och gör världen lite bättre.

 

Workshopsen kommer att hållas på engelska och svenska.

 

 

När

Kursen kommer att starta i januari 2015 och kommer att sluta i juni 2015.

 

 

MER INFORMATION

 

Besök www.artofcommunity.co

Eller maila: info@leonbeckx.com

 

Read more about community building here.

 

 

bottom of page